Những điều chưa biết về nhà Rông Tây Nguyên

Ngày nay, du khách đến các tỉnh Gia Lai, Kom Tum,…chắc chắn sẽ bắt gặp những ngôi nhà Rông cao lớn đứng sừng sững giữa làng. Nhà rông được coi nhà là biểu tượng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên, thể hiện giá trị vật chất, tinh thần trong đời sống của đồng bào nơi đây đã được lưu giữ từ bao đời.